Bedste Placerinf Af Hovedmodul

Placering af hovedmodul Gateway !!

  • Placer hovedmodulet så centralt som muligt i midten af radius for placering af sensorerne
  • Placer modulet så højt som muligt, det er OK at hænge det upside down f.eks i loft.
  • Gem ikke modulet værk over loftet eller bag ved maskiner
  • Eller placer modulet på en hylde i god højde, hvis der er store emhætter/udsugninger i loftet så sæk modulet til under emhætte niveauet.
  • Vær sikker på at der er strøm til modulet 24/7.
  • Placer ikke modulet mindre end 50cm fra kraftledninger

Hovedmodul-1 Hovedmodul-2 Hovedmodul-3

Tag også følgende hensyn

Modulet modtager sensorsignaler i en radius af 30 til 40m, hvis sensorsignaler ikke når igennem så kan der anvendes en sensor repeter.

Eksempel

En butik med et eksternt lagerrum. Vi har her placeret en Repeter i butikken i loftet med antennen upside down. Sensorerne er placeret i enhederne rundt i butikken.

Vi har placeret hovedmodulet i Lagerrummet så det matcher en linje direkte gennem en korridor til butikken og den opsatte Repeter i butkken. Lagerrummet har også sensorer i de store køle- og fryserum

Lokalevurdering 1

Still need help? Get in touch!
Last updated on 27th Apr 2022