Bedste Placering Af Sensor I Kølebord

Bedste placering af sensor i kølebord

Der er typisk 2 til 3 rum i køleborde og den bedste placering af sensor i kølebord er på gulvet i enheden mellem 2 skuffer.

Tag en af skufferne ud og placer sensorrøret med sensor på gulvet mellem skufferne.

Der kan bruges almindelig sensor placeret i et sensorrør, eller der kan bruges sensorer med lang antenne også placeret i et sensorrør. Hvis det er en sensor med lang antenne, så skal antennens afisolerede del trækkes hen til udluftningen mellem skufferne og fastgøres med en strips.


Sensor i Kølerum og sensor i kølebord

Sensor i kølerum Sensor i kølebord


Placer ikke sensorer i skuffen som nedenstående

Placer ikke sensoren i kølebordets køleskuffe.

SKuffe 1.jpg

Still need help? Get in touch!
Last updated on 27th Apr 2022