Bedste Placring Af Sensorer

Bedste placering af sensorer

Placer sensorer i midten af enheden på en hylde eller på en væk i rummet, men placer sensoren i så vidt mulig omfang i samme højde som varerne er placeret.

Vær sikker på at sensor antennen peger lodret op eller ned og at antennen har mindst 2cm fri rum omkring sig, og at den ikke rører ved noget metal.

Placer sensoren helst i et Sensorrør eller i en sensorclips.

Eksempler

Sensor i kølerum, Køleskab og Kølebord

Sensor i kølerum Sensor i køleskab Sensor i kølebord

Dårlige placering

Smid ikke sensorer i en skuffe

Dæk ikke sensoere ned med varer

Placer ikke sensorer på en maskine

Placer ikke sensorer på et magnetfelt

Placer ikke sensorer op af stærkstrømsledninger

Still need help? Get in touch!
Last updated on 27th Apr 2022