Sensor Med Lang Antenne

Anvendes i lukkede rum eller i enheder som skærmer signaler meget.

Vi anbefaler at anvende sensorer med lang antenne i walkin fryse- og kølerum, og i enheder hvor det kan være svært af få signaler ud af.

Sensoren placeres i rummet på en hylde oa antennen skal så trækkes ud af rummet gennem f.eks. udluftningskanal eller ved at bore et lille hul i enheden så antennen kan komme ud.

I nogle enheder som f.eks. opretstående Stål køleskabe of frysere kan antennen trækkes ovenud af enheden ved at afmontere den øverste plade inde i enheden, og trække antennen ud sammen med øvrige rør/ledninger i toppen af enheden.

Antenne ledningen skal være afisoleret i enden med ca. 15cm. Inderledningen med det klare plastic skal være fri, så skærmen og det sorte plastic skal være afmonteret.

Still need help? Get in touch!
Last updated on 27th Apr 2022